PŘIHLÁŠKA NA AKCI Burger Arena

  Kontaktní informace pro fakturaci


  "Oficiální název společnosti pro fakturaci, v případě OSVČ uveďte jméno."


  "Přesný název, který budeme uvádět na festivalu"


  "Prosím uveďte vaše IČO (např. IČO "12345678")"


  "Prosím uveďte vaše DIČ (např. DIČ "CZ12345678")"


  "Jméno a příjmení odpovědné osoby za prezentaci na festivalu"


  "Pozice kontaktní osoby ve vaší společnosti"


  "Telefon osoby odpovědné za prezentaci na akci"


  "Email osoby odpovědné za prezentaci na akci"


  "Uvěďte číslo účtu, z kterého budete hradit fakturu za festival"


  "Vaše oficiální webové stránky"

  Informace o vaší plánované prezentaci na akci


  "Váš sortiment prodávaného zboží na festivalu"


  "200x200cm nebo 300x300cm popřípadě vlastní"


  VlastníPronájemFood truck
  "Vyberte vyhovujicí"


  "Vypište seznam spotřebičů, které budou využity. Pokud víte, do závorky ke každému z nich uveďte velikost příkonu, který je uveden na každém spotřebiči na štítku u napájecího kabelu (příkon je uváděn ve Wattech (W) příp. KiloWattech (kW)."


  "Pokud požadujete další vybavení stánku (stoly nebo židle), specifikujte."


  "Například: jiná doručovací adresa, další kontakt, upřesnění, atd."

  Tato přihláška je stran pořadatele nezávazná. Pro potvrzení pronájmu pozice, podpis smlouvy a následné fakturace Vás budeme kontaktovat.